Herkese Lâzım Olan Îmân

Birinci bölümü; Büyük alim Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin; islâmın beş şartını ve îmânın altı şartını anlatan bir hadîs-i şerîfin (Hadîs-i Cibrîl) açıklaması olan (İ’tikâdnâme) kitabının tercümesidir. Allahü teâlânın var olduğunu ve bir olduğunu anlatan Şerefüddîn Yahyâ Münîrinin iki mektûbunu da içermektedir.

İkinci bölümü; Peygamberler, kitâblar, dinler, (Yehûdîlik, hıristiyanlık ve islâmiyyet) hakkında bilgi verilen ve başka din mensûbu iken müslimânlığa hayran olarak islâmiyyeti seçen meşhur zâtların hayâtları anlatılmakdadır.

Üçüncü bölümü; Tevrât ve İncîller hakkında bilgi veren, hatâlı kısımlarını îzâh eden Kur’ân-ı Kerîmin son ve değişmiyen kitâb olduğunu ilmî olarak isbat eden ve Muhammed aleyhisselâmın mu’cîzelerini, fazîletlerini, güzel ahlâk ve âdetlerini anlatan (Kur’ân-ı Kerîm ve Bugünkü Tevrât ve İncîller) kitâbıdır.

Dördüncü bölümü; islâm dîninin vahşet dîni olmadığını, hakîkî müslimânın câhil olmadığını, ilkel dinler, semâvî dinler ve islâmiyyetde felsefe olamıyacağı konularını açıklayan (İslâm Dîni ve Diğer Dinler) kitâbıdır.

 
EDITOR'S CHOICE
COMMENTS
Tazkeer Ahmad
India
FEEDBACK
You are really going a great Job Keep on doing the Dawate haq may allah accept all our good deeds ameen.
Amna
Pakistan
Please help me to find out my Thesis topic related to Islamic studies.
Please help me
K.Kumar
Malaysia
The critical quran by robert spencer
Pls send the pdf copy
Muhammad salim
Saudi Arabia
Kithab sunni
This is my Shaikh's book May God bless your efforts.
musafir | الهيثم
Indonesia
MashaaAllah, thank you very much dear Admin. Jazakumullahu khayran.
Hajjah Safina
Netherlands The
Shukran Jazeelan
Ahle Sunnat Zinda bad ( Long life the Ahle Sunnat)
Yakubu Abdulai
United States
Islam
Nice
Isaac Hussein
Rwanda
Book of Fiqih
Assalam alaekum warahmatullah wabarakatuh, Could you help me about the Fiqih Jazakallahu khairan
ISIAKA
Nigeria
Miss
Knowledgeable love it

FOLLOW US

https://www.freebookscity.com/herkese-lazim-olan-iman-286.html